• ANTECOM
 • Profil
 • Reference
 • Komunikace
 • Vydavatelství
 • Kontakt
 • Fotka Ivana Nová
  TRADE NEWS přispívá k diverzifikaci českého exportu

  Ivana Nová

  „Úspěch českých firem na zahraničních trzích je dán především jejich konkurenceschopností, flexibilitou, dynamikou rozvoje a inovačním potenciálem. Pro spolupráci se zahraničím je důležitá i schopnost navazovat kontakty, budovat dlouhodobé vztahy a partnerství, a to nejde bez informací – informací získaných ve správném čase, rozsahu, kvalitě. A tady má významnou roli časopis TRADE NEWS. Ten totiž přesně reaguje na potřeby českých exportérů a vhodně doplňuje mozaiku nástrojů ekonomické diplomacie, jdoucí od zvýhodněného exportního financování přes výstavy a veletrhy až právě po informační servis. Navíc tím, jak TRADE NEWS prezentuje a propaguje nejrůznější exportní teritoria, přispívá k podpoře tolik potřebné teritoriální diverzifikace českého exportu.“

  Ing. Ivana Nová, Ph.D., je ekonomka se zkušenostmi z mezinárodních finančních institucí, korporátního bankovnictví a státní správy

  zpět na další reference