• ANTECOM
 • Profil
 • Reference
 • Komunikace
 • Vydavatelství
 • Kontakt
 • ANTECOM vydává magazín o obchodu a exportu
  TRADE NEWS, časopis o mezigenerační spolupráci
  a životních hodnotách AGE MANAGEMENT
  a jeho přílohu TECH EDU, která podporuje
  technické vzdělávání.

  Dále vydáváme klientské časopisy a neperiodické publikace, které však vzhledem k naší zásadě korektnosti (neposkytovat informace o našich klientech) na této stránce neprezentujeme.