• ANTECOM
 • Profil
 • Reference
 • Komunikace
 • Vydavatelství
 • Kontakt
 • Fotka Petr Zelík
  TRADE NEWS usiluje o rovnováhu

  Petr Zelík

  „Vysoká česká hospodářská politika dlouhodobě upřednostňuje spíše zájmy velkých firem a jejich jasně viditelné projekty, které jsou pro voliče dobře uchopitelné. Časopis TRADE NEWS podporuje malé a střední podniky, a to nanejvýš profesionálním způsobem. Uhlazený spisovný jazyk, skvělá grafika a podložené hodnotné informace z něj dělají magazín evropského formátu.

  TRADE NEWS vytváří podhoubí pro vznik zdravé smíšené ekonomiky, kde mají své místo malí i velcí a zároveň se vhodně doplňují. Svou troškou do mlýna přispívá k rozmělňování koncentrace hospodářství na velké průmyslové projekty (viz přílišná váha automobilového odvětví), a tím i k ochraně před různými strukturálními krizemi. V tom všem spočívá jeho významná zásluha.“

  Petr Zelík je zakladatelem a majitelem společnosti Oxalis

  zpět na další reference