• ANTECOM
 • Profil
 • Reference
 • Komunikace
 • Vydavatelství
 • Kontakt
 • Fotka Roger Tooze
  TRADE NEWS je pro české malé a střední firmy nezbytný partner

  Roger Tooze

  „Současná rychlost technologických změn spojená s rostoucí nejistotou v rámci globalizačních, geopolitických a geoekonomických procesů vede k tomu, že schopnost adaptovat se, která je českým malým a středním podnikům vlastní, je dnes často důležitější než pouhá velikost. Taková úspěšná adaptace a schopnost co nejlépe těchto změn využít však závisí na přístupu k přesným a aktuálním informacím, analýzám, pomoci a podpoře. Proto je TRADE NEWS pro české malé a střední podniky nezbytným partnerem pro udržování a rozšiřování jejich mezinárodních obchodních aktivit a globálního profilu.”

  Roger Tooze je britský politický ekonom, jeden ze zakladatelů disciplíny mezinárodní politická ekonomie a expert na procesy globalizace. Vyučoval na London School of Economics a dalších prestižních univerzitách a má dlouholeté zkušenosti i z konzultační činnosti pro soukromý sektor a státní instituce.

  zpět na další reference