• ANTECOM
 • Profil
 • Reference
 • Komunikace
 • Vydavatelství
 • Kontakt
 • Fotka David Karabec
  Vždy se těšíme na nové číslo!

  David Karabec

  „V naší rodinné firmě jsme nadšenými čtenáři časopisu TRADE NEWS. Přináší nám mnoho zajímavých informací nejen ze světa obchodu, ale i z oblasti vědy, výzkumu a inovací, digitalizace, nových technologií nebo práva, vše se zaměřením na potřeby malých a středních podniků. Časopis je zpracován velmi kvalitně nejen po obsahové stránce, ale i z hlediska grafického ztvárnění a přehlednosti informací. Vždy se těšíme na další nové číslo!“

  JUDr. David Karabec, MPA, jednatel společnosti JUDr. David KARABEC, s.r.o., která je specializovanou konzultační, poradenskou a vzdělávací společností zaměřenou na ochranu autorských a průmyslových práv, know-how, obchodní tajemství, franchising, licence a nekalou soutěž. Provozuje také vlastní Školicí centrum ochrany duševního vlastnictví. www.karabec.cz

  zpět na další reference