• ANTECOM
 • Profil
 • Reference
 • Komunikace
 • Vydavatelství
 • Kontakt
 • Fotka Prof. PhDr. Jan Keller, CSc.
  AGE MANAGEMENT prohlubuje mezigenerační dialog.

  Prof. PhDr. Jan Keller, CSc.

  „Generační úhel pohledu hraje v posledních letech v sociologii stále výraznější úlohu. Řada věcí a problémů, které se nedařilo objasnit tradičními přístupy, se objevuje v novém světle, jestliže na ně pohlédneme právě z hlediska věkových skupin. Francouzský sociolog Louis Chauvel prokázal v knize nazvané Osud generací, nakolik jsou mnohé dnešní klíčové problémy svázány právě s příslušností k určité věkové kohortě. Výzkumy hodnotové orientace zase sledují, do jaké míry si mohou jednotlivé generace mezi sebou rozumět, či naopak,  v jak odlišných světech se pohybují. Proto považuji za velmi důležité to, co dělá časopis AGE MANAGEMENT. Jestliže se zvětší prostor pro porozumění v měřítku mezigeneračním, ušetříme si tím mnoho omylů při řešení problémů, které trápí každou společnost.“

  Prof. PhDr. Jan Keller, CSc., vysokoškolský pedagog a publicista. Od roku 2000 působí jako profesor sociologie na Fakultě sociálních studií Ostravské státní univerzity. Přednáší pravidelně na univerzitě v Lille a nepravidelně na univerzitách v Trentu a Barceloně. Je autorem řady odborných i popularizačních knih z oblasti sociologie a environmentalistiky.

  zpět na další reference