• ANTECOM
 • Profil
 • Reference
 • Komunikace
 • Vydavatelství
 • Kontakt
 • Fotka Naděžda Petrů
  TRADE NEWS je zdrojem informací pro naše studenty.

  Naděžda Petrů

  „Magazín TRADE NEWS rozšiřuje obzory i studentům Vysoké školy finanční a správní při přípravě na řešení různorodých problematik podnikové praxe. Cílem předmětu Management napříč kulturami je seznámit posluchače s nástroji řízení expanze firmy na zahraniční trhy, se zvyky a obchodními tradicemi různých kultur. Studenti v TRADE NEWS nacházejí inspiraci pro tvorbu svých zápočtových prací, seznamují se s firmami a osobnostmi, které jsou úspěšné na zahraničních trzích, diskutují o získaných informacích, získávají povědomí o různých formách podpory podnikání. Na praktických příkladech se učí pochopit význam a podíl marketingu, poznání tužeb zákazníků v různých částech světa pro nezbytnou nabídku přidané hodnoty a tvorbu konkurenční výhody. Za sebe i za studenty přeji TRADE NEWS mnoho zdaru při vyhledávání firem, které díky tvrdé práci vstupují na zajímavé trhy.“

  Ing. Naděžda Petrů, odborná asistentka VŠFS. Ve své manažerské praxi řídila vstup divize kompaktní materiály společnosti Sindat Praha na trh východní Evropy.

  zpět na další reference