• ANTECOM
 • Profil
 • Reference
 • Komunikace
 • Vydavatelství
 • Kontakt
 • Reference

  Fotka Prof. Hermann Simon Fotka Libor Musil Fotka Lenka Horáčková Fotka Mgr. Michaela Božková Fotka Vladimír Bärtl Fotka Eva Svobodová Fotka Lukáš Kurilla Fotka Jitka Haubová Fotka RNDr. Jitka Kunčarová Fotka Ing. Jan Grznár Fotka Ivana Nová Fotka Ing. Jaromír Kříž Fotka Jan Filák Fotka Mgr. Petra E. Krňanská Fotka Petr Nesvadba Fotka Vladimír Zábrodský Fotka Prof. PhDr. Jan Keller, CSc. Fotka Martin Tvarůžek Fotka Jan Březina Fotka Ing. Jiří Petrák Fotka Jana a Marek Nesázalovi Fotka Petr Zelík Fotka Doc. Ing. Václav Petříček, CSc. Fotka Jan Hamáček Fotka Petr Kvapil Fotka Doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA Fotka Doc. MVDr. Ladislav Steinhauser, CSc. Fotka Sylva Daníčková Fotka Jarmila Janurová Fotka Ing. Hana Pavlištová Fotka Richard Hindls Fotka Prof. PhDr. Jan Keller, CSc. Fotka Ing. Oldřich Obermaier Fotka Ing. Jan Houdek, Ph.D. Fotka Petr Križan Fotka Dr. Ing. Ladislav Vaculík Fotka Pavel Říha Fotka PhDr. Michael Romancov, Ph.D. Fotka Helena Kohoutová Fotka Ing. Zdeněk Zedníček Fotka MUDr. Stanislava Bannasová-Svojsíková Fotka František Masopust Fotka Boris Láník Fotka Benjamin Žiga Fotka PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D. Fotka Vladimír Zábrodský Fotka Luboš Malý Fotka Milan Ráž Fotka Jiří Kuliš Fotka Daniel Urban Fotka Martin Tlapa Fotka Ing. Jan Filák Fotka Sylvie Daníčková Fotka Ing. Zdeněk Chaluš, CSc. Fotka Michaela Kokošková Fotka Hana Hikelová Fotka MUDr. Mgr. Josef Kořenek, CSc. Fotka Lucie Spáčilová Fotka Roger Tooze Fotka Karel Havlíček Fotka Jiří Adam Fotka Adam Janek Fotka Petr Smrž Fotka Jaroslav Veselý Fotka Ivan Bureš Fotka Ing. Rudolf Hykl, MPP Fotka Zuzana Pittnerová Fotka Viktor Korček Fotka Lukáš Nezdařil Fotka Pavla Břečková Fotka Ing. Lumír Al-Dabagh Fotka Martin Ehrenberger Fotka Johanna Pauly Fotka Ivana Bozděchová Fotka MUDr. Jana Vočková Fotka Jan Krčmář Fotka Ing. Jiří Oslizlo Fotka Barbora Hartmannová Fotka Dr. habil. Petr Robejšek Fotka Gabriela Kostková Fotka Jan Schmid Fotka Tomáš Nebáznivý Fotka Lenka a Marek Matouškovi Fotka Michal Kozar Fotka Ing. Jan Kopecký, CSc. Fotka Ing. Aleš Jelínek, CFA Fotka Marie Košťálová Fotka Ing. Vladimír Remek Fotka Antonín Vomáčka Fotka Michal Rajchl Fotka Ing. Jan Houdek, Ph.D. Fotka Chantal Poullain Fotka Vít Gilánik Fotka Josef Opatrný Fotka Jaroslav M. Kašparů Fotka Libor Sedláček Fotka RNDr. Hana Pokorná Fotka Pavel Hrnčíř Fotka Naděžda Petrů Fotka Ing. Blanka Nedvědická Fotka Jana Chvalkovská Fotka Jaroslav Kurfürst Fotka Eliška Hašková Coolidge Fotka Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA Fotka Renata Zeithammerová Fotka Jiří Jirásek Fotka Tomáš Jan Podivínský Fotka Jan Slovák Fotka Kateřina Jelínková Fotka Barbora Hanousková Fotka Aneta Vidurová Fotka Lucie Spáčilová Fotka Jana Mašínová Fotka Milan Jakobec Fotka Jan Vejmelka Fotka Šárka Stegbauerová Fotka Ing. Jiří Belinger Fotka Marek Novák Fotka Šárka Ponroy Vamberová Fotka Ing. Jiří Kopic Fotka Bc. Liliana Berezkinová Fotka MgA., Mgr. Jan Čtvrtník Fotka Jan Vícha Fotka Petr Rožek Fotka Mårten Runow Fotka Václav Jungwirt Fotka Ing. Jana Švábenská Fotka Ing. Etienne Samoura, MBA Fotka Daniel Meron Fotka prof. MUDr. Eva Syková, Ph.D., DrSc., FCMA Fotka Philippe Gugler Fotka Mario Caetano Fotka Zuzana Daušová Fotka Hermann Simon Fotka Jaroslav Doleček
  Fotka Mårten Runow
  Časopis AGE MANAGEMENT dělá dobrou službu

  Mårten Runow

  „Velmi mě těší, že existuje periodikum jako AGE MANAGEMENT a že má spoustu čtenářů. V dnešní době je naprosto zásadní, aby firmy chápaly, že úspěšný způsob hodnocení produktivity a dovedností potenciálního zaměstnance nespočívá v posuzování, kolik je danému člověku let, ale jak je efektivní a jaký je jeho přínos pro danou organizaci. Velmi oceňuji, že vedení magazínu AGE MANAGEMENT věnuje těmto otázkám náležitou… více

  Fotka Prof. PhDr. Jan Keller, CSc.
  AGE MANAGEMENT prohlubuje mezigenerační dialog.

  Prof. PhDr. Jan Keller, CSc.

  „Generační úhel pohledu hraje v posledních letech v sociologii stále výraznější úlohu. Řada věcí a problémů, které se nedařilo objasnit tradičními přístupy, se objevuje v novém světle, jestliže na ně pohlédneme právě z hlediska věkových skupin. Francouzský sociolog Louis Chauvel prokázal v knize nazvané Osud generací, nakolik jsou mnohé dnešní klíčové problémy svázány právě s příslušností k určité věkové kohortě.… více

  Fotka Prof. PhDr. Jan Keller, CSc.
  Význam TRADE NEWS vidím v tom, že oslovuje střední vrstvy.

  Prof. PhDr. Jan Keller, CSc.

  „V posledních letech jsem publikoval tři knihy zabývající se problematikou středních vrstev. Domnívám se totiž, že právě zde leží klíč k hledání řešení mnoha dnešních problémů. Je historickým faktem, že vždy, když bylo drobné a střední podnikání ohroženo, ať již zásahy politickými, či ekonomickými krizemi, mělo to fatální následky pro celou společnost. Střední vrstvy navíc zabraňují ostré polarizaci, která by… více