• ANTECOM
 • Profil
 • Reference
 • Komunikace
 • Vydavatelství
 • Kontakt
 • Reference

  Fotka Tomáš Jan Podivínský Fotka MUDr. Stanislava Bannasová-Svojsíková Fotka MUDr. Jana Vočková Fotka Libor Musil Fotka Daniel Meron Fotka Bc. Liliana Berezkinová Fotka Jana Chvalkovská Fotka MgA., Mgr. Jan Čtvrtník Fotka Renata Zeithammerová Fotka PhDr. Michael Romancov, Ph.D. Fotka Jarmila Janurová Fotka Jaroslav M. Kašparů Fotka Richard Hindls Fotka Ing. Jaromír Kříž Fotka Ing. Jan Houdek, Ph.D. Fotka Barbora Hartmannová Fotka Ing. Jiří Belinger Fotka Ing. Zdeněk Chaluš, CSc. Fotka Lucie Spáčilová Fotka František Masopust Fotka Petr Rožek Fotka Tomáš Nebáznivý Fotka Viktor Korček Fotka Jan Vícha Fotka Ing. Lumír Al-Dabagh Fotka Ing. Rudolf Hykl, MPP Fotka Doc. Ing. Václav Petříček, CSc. Fotka Jiří Adam Fotka Daniel Urban Fotka Ing. Jan Filák Fotka Milan Jakobec Fotka Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA Fotka Lukáš Kurilla Fotka Doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA Fotka Ing. Jiří Oslizlo Fotka Pavel Hrnčíř Fotka Dr. Ing. Ladislav Vaculík Fotka Jana a Marek Nesázalovi Fotka Ing. Jiří Petrák Fotka Karel Havlíček Fotka Jan Hamáček Fotka Prof. PhDr. Jan Keller, CSc. Fotka Mgr. Michaela Božková Fotka Mgr. Petra E. Krňanská Fotka Vít Gilánik Fotka Ivana Bozděchová Fotka Pavel Říha Fotka Ivan Bureš Fotka Prof. PhDr. Jan Keller, CSc. Fotka Dr. habil. Petr Robejšek Fotka Chantal Poullain Fotka Václav Jungwirt Fotka Jan Březina Fotka Eliška Hašková Coolidge Fotka Ing. Aleš Jelínek, CFA Fotka Josef Opatrný Fotka Luboš Malý Fotka Philippe Gugler Fotka Petr Smrž Fotka Mario Caetano Fotka Benjamin Žiga Fotka Lucie Spáčilová Fotka Ing. Vladimír Remek Fotka Petr Križan Fotka Martin Tvarůžek Fotka Eva Svobodová Fotka Ing. Etienne Samoura, MBA Fotka Lenka a Marek Matouškovi Fotka Ing. Oldřich Obermaier Fotka Adam Janek Fotka Hermann Simon Fotka Ing. Hana Pavlištová Fotka Milan Ráž Fotka Michaela Kokošková Fotka Martin Tlapa Fotka Vladimír Bärtl Fotka Hana Hikelová Fotka Petr Kvapil Fotka Prof. Hermann Simon Fotka Šárka Stegbauerová Fotka Lenka Horáčková Fotka MUDr. Mgr. Josef Kořenek, CSc. Fotka Boris Láník Fotka Vladimír Zábrodský Fotka Jaroslav Kurfürst Fotka Ing. Jan Houdek, Ph.D. Fotka Sylvie Daníčková Fotka Sylva Daníčková Fotka Barbora Hanousková Fotka Martin Ehrenberger Fotka Aneta Vidurová Fotka PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D. Fotka Jana Mašínová Fotka Roger Tooze Fotka Vladimír Zábrodský Fotka Jan Schmid Fotka Jan Krčmář Fotka Marie Košťálová Fotka Zuzana Pittnerová Fotka Doc. MVDr. Ladislav Steinhauser, CSc. Fotka Ing. Blanka Nedvědická Fotka Ivana Nová Fotka Naděžda Petrů Fotka Ing. Jan Kopecký, CSc. Fotka RNDr. Jitka Kunčarová Fotka Michal Kozar Fotka Kateřina Jelínková Fotka Jan Filák Fotka Jan Slovák Fotka prof. MUDr. Eva Syková, Ph.D., DrSc., FCMA Fotka Helena Kohoutová Fotka Lukáš Nezdařil Fotka Ing. Zdeněk Zedníček Fotka Ing. Jan Grznár Fotka Petr Nesvadba Fotka Jan Vejmelka Fotka Johanna Pauly Fotka Michal Rajchl Fotka Mårten Runow Fotka Libor Sedláček Fotka Jitka Haubová Fotka Šárka Ponroy Vamberová Fotka Jaroslav Veselý Fotka Petr Zelík Fotka Antonín Vomáčka Fotka Marek Novák Fotka Jiří Jirásek Fotka Ing. Jiří Kopic Fotka Jaroslav Doleček Fotka Gabriela Kostková Fotka Pavla Břečková Fotka Zuzana Daušová Fotka Jiří Kuliš Fotka Ing. Jana Švábenská Fotka RNDr. Hana Pokorná
  Fotka Mårten Runow
  Časopis AGE MANAGEMENT dělá dobrou službu

  Mårten Runow

  „Velmi mě těší, že existuje periodikum jako AGE MANAGEMENT a že má spoustu čtenářů. V dnešní době je naprosto zásadní, aby firmy chápaly, že úspěšný způsob hodnocení produktivity a dovedností potenciálního zaměstnance nespočívá v posuzování, kolik je danému člověku let, ale jak je efektivní a jaký je jeho přínos pro danou organizaci. Velmi oceňuji, že vedení magazínu AGE MANAGEMENT věnuje těmto otázkám náležitou… více

  Fotka Prof. PhDr. Jan Keller, CSc.
  AGE MANAGEMENT prohlubuje mezigenerační dialog.

  Prof. PhDr. Jan Keller, CSc.

  „Generační úhel pohledu hraje v posledních letech v sociologii stále výraznější úlohu. Řada věcí a problémů, které se nedařilo objasnit tradičními přístupy, se objevuje v novém světle, jestliže na ně pohlédneme právě z hlediska věkových skupin. Francouzský sociolog Louis Chauvel prokázal v knize nazvané Osud generací, nakolik jsou mnohé dnešní klíčové problémy svázány právě s příslušností k určité věkové kohortě.… více

  Fotka Prof. PhDr. Jan Keller, CSc.
  Význam TRADE NEWS vidím v tom, že oslovuje střední vrstvy.

  Prof. PhDr. Jan Keller, CSc.

  „V posledních letech jsem publikoval tři knihy zabývající se problematikou středních vrstev. Domnívám se totiž, že právě zde leží klíč k hledání řešení mnoha dnešních problémů. Je historickým faktem, že vždy, když bylo drobné a střední podnikání ohroženo, ať již zásahy politickými, či ekonomickými krizemi, mělo to fatální následky pro celou společnost. Střední vrstvy navíc zabraňují ostré polarizaci, která by… více