• ANTECOM
 • Profil
 • Reference
 • Komunikace
 • Vydavatelství
 • Kontakt
 • Reference

  Fotka Bc. Liliana Berezkinová Fotka Jan Šebesta Fotka Jitka Haubová Fotka Eva Svobodová Fotka PhDr. Michael Romancov, Ph.D. Fotka Ing. Jan Filák Fotka Jana Chvalkovská Fotka Mgr. Michaela Božková Fotka Dr. Ing. Ladislav Vaculík Fotka Ing. Rudolf Hykl, MPP Fotka Ing. Jiří Kopic Fotka MUDr. Mgr. Josef Kořenek, CSc. Fotka Ing. Etienne Samoura, MBA Fotka Hermann Simon Fotka Karel Havlíček Fotka Lukáš Nezdařil Fotka Gabriela Kostková Fotka MUDr. Stanislava Bannasová-Svojsíková Fotka Šárka Ponroy Vamberová Fotka Jaroslav Doleček Fotka Ing. Jiří Oslizlo Fotka Milan Jakobec Fotka Boris Láník Fotka Daniel Meron Fotka Ing. Aleš Jelínek, CFA Fotka Philippe Gugler Fotka Ing. Jan Kopecký, CSc. Fotka MgA., Mgr. Jan Čtvrtník Fotka Jiří Jirásek Fotka Kateřina Jelínková Fotka Luboš Malý Fotka Renata Zeithammerová Fotka Mårten Runow Fotka Jaroslav M. Kašparů Fotka Marek Novák Fotka Sylvie Daníčková Fotka Helena Kohoutová Fotka Jarmila Janurová Fotka Aneta Vidurová Fotka prof. MUDr. Eva Syková, Ph.D., DrSc., FCMA Fotka Prof. PhDr. Jan Keller, CSc. Fotka Antonín Vomáčka Fotka Pavel Říha Fotka Zuzana Daušová Fotka Libor Sedláček Fotka Ing. Zdeněk Zedníček Fotka Mgr. Petra E. Krňanská Fotka Lenka Horáčková Fotka Marie Košťálová Fotka Jan Filák Fotka Pavla Břečková Fotka Roger Tooze Fotka Jan Slovák Fotka Ing. Jiří Petrák Fotka Viktor Korček Fotka Petr Nesvadba Fotka Jaroslav Kurfürst Fotka Martin Tlapa Fotka Šárka Stegbauerová Fotka Vladimír Bärtl Fotka Ivana Nová Fotka Jan Vejmelka Fotka Jiří Adam Fotka Doc. Ing. Václav Petříček, CSc. Fotka Ing. Vladimír Remek Fotka Miroslav Hošek Fotka Jana Mašínová Fotka Milan Ráž Fotka Ing. Oldřich Obermaier Fotka Ing. Jiří Belinger Fotka Lenka a Marek Matouškovi Fotka Michal Rajchl Fotka Doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA Fotka Ivan Bureš Fotka Doc. MVDr. Ladislav Steinhauser, CSc. Fotka Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA Fotka Jan Schmid Fotka Josef Opatrný Fotka Tomáš Nebáznivý Fotka Jaroslav Veselý Fotka Vladimír Zábrodský Fotka Jana Slováková Fotka Jiří Kuliš Fotka Enkhtuya Batkhuu Fotka Jana a Marek Nesázalovi Fotka Mario Caetano Fotka Petr Zelík Fotka Ing. Jan Houdek, Ph.D. Fotka Johanna Pauly Fotka Zuzana Pittnerová Fotka RNDr. Hana Pokorná Fotka Jan Hamáček Fotka David Karabec Fotka Ing. Blanka Nedvědická Fotka Dr. habil. Petr Robejšek Fotka Ing. Jana Švábenská Fotka Lucie Spáčilová Fotka Tomáš Jan Podivínský Fotka Prof. Hermann Simon Fotka Jan Vícha Fotka PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D. Fotka Ing. Zdeněk Chaluš, CSc. Fotka Lukáš Kurilla Fotka Libor Musil Fotka Václav Jungwirt Fotka Lucie Spáčilová Fotka RNDr. Jitka Kunčarová Fotka Petr Križan Fotka Naděžda Petrů Fotka Barbora Hartmannová Fotka Sylva Daníčková Fotka MUDr. Jana Vočková Fotka Ing. Jaromír Kříž Fotka Richard Hindls Fotka Ivana Bozděchová Fotka Vít Gilánik Fotka Vladimír Zábrodský Fotka Chantal Poullain Fotka Ing. Jan Grznár Fotka František Masopust Fotka Michal Kozar Fotka Hana Hikelová Fotka Eliška Hašková Coolidge Fotka Prof. PhDr. Jan Keller, CSc. Fotka Daniel Urban Fotka Michaela Kokošková Fotka Karel Machotka Fotka Martin Tvarůžek Fotka Adam Janek Fotka Petr Kvapil Fotka Martin Ehrenberger Fotka Barbora Hanousková Fotka Ing. Jan Houdek, Ph.D. Fotka Jan Březina Fotka Petr Rožek Fotka Petr Smrž Fotka Ing. Lumír Al-Dabagh Fotka Jan Krčmář Fotka Pavel Hrnčíř Fotka Benjamin Žiga Fotka Ing. Hana Pavlištová
  Fotka Mårten Runow
  Časopis AGE MANAGEMENT dělá dobrou službu

  Mårten Runow

  „Velmi mě těší, že existuje periodikum jako AGE MANAGEMENT a že má spoustu čtenářů. V dnešní době je naprosto zásadní, aby firmy chápaly, že úspěšný způsob hodnocení produktivity a dovedností potenciálního zaměstnance nespočívá v posuzování, kolik je danému člověku let, ale jak je efektivní a jaký je jeho přínos pro danou organizaci. Velmi oceňuji, že vedení magazínu AGE MANAGEMENT věnuje těmto otázkám náležitou… více

  Fotka Prof. PhDr. Jan Keller, CSc.
  AGE MANAGEMENT prohlubuje mezigenerační dialog.

  Prof. PhDr. Jan Keller, CSc.

  „Generační úhel pohledu hraje v posledních letech v sociologii stále výraznější úlohu. Řada věcí a problémů, které se nedařilo objasnit tradičními přístupy, se objevuje v novém světle, jestliže na ně pohlédneme právě z hlediska věkových skupin. Francouzský sociolog Louis Chauvel prokázal v knize nazvané Osud generací, nakolik jsou mnohé dnešní klíčové problémy svázány právě s příslušností k určité věkové kohortě.… více

  Fotka Prof. PhDr. Jan Keller, CSc.
  Význam TRADE NEWS vidím v tom, že oslovuje střední vrstvy.

  Prof. PhDr. Jan Keller, CSc.

  „V posledních letech jsem publikoval tři knihy zabývající se problematikou středních vrstev. Domnívám se totiž, že právě zde leží klíč k hledání řešení mnoha dnešních problémů. Je historickým faktem, že vždy, když bylo drobné a střední podnikání ohroženo, ať již zásahy politickými, či ekonomickými krizemi, mělo to fatální následky pro celou společnost. Střední vrstvy navíc zabraňují ostré polarizaci, která by… více