• ANTECOM
 • Profil
 • Reference
 • Komunikace
 • Vydavatelství
 • Kontakt
 • Reference

  Fotka Gabriela Kostková Fotka Josef Opatrný Fotka Jaroslav Kurfürst Fotka Philippe Gugler Fotka Michaela Kokošková Fotka Hana Hikelová Fotka Pavel Hrnčíř Fotka Petr Križan Fotka Benjamin Žiga Fotka Aneta Vidurová Fotka Lenka a Marek Matouškovi Fotka MUDr. Mgr. Josef Kořenek, CSc. Fotka Jana Mašínová Fotka Tomáš Nebáznivý Fotka Petr Smrž Fotka Ivana Nová Fotka Prof. PhDr. Jan Keller, CSc. Fotka Ing. Jan Grznár Fotka Vít Gilánik Fotka Jan Březina Fotka František Masopust Fotka Jana Slováková Fotka Dr. habil. Petr Robejšek Fotka Eliška Hašková Coolidge Fotka Ing. Blanka Nedvědická Fotka Ing. Zdeněk Chaluš, CSc. Fotka Lucie Spáčilová Fotka Barbora Hanousková Fotka Luboš Malý Fotka PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D. Fotka Ing. Aleš Jelínek, CFA Fotka Jan Schmid Fotka Jan Slovák Fotka Jan Hamáček Fotka Ivan Bureš Fotka Mgr. Petra E. Krňanská Fotka Daniel Meron Fotka MUDr. Jana Vočková Fotka Jan Vícha Fotka Richard Hindls Fotka Ing. Jan Houdek, Ph.D. Fotka Petr Nesvadba Fotka Doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA Fotka Lukáš Kurilla Fotka Šárka Stegbauerová Fotka Ing. Etienne Samoura, MBA Fotka Kateřina Jelínková Fotka PhDr. Michael Romancov, Ph.D. Fotka Ing. Jiří Oslizlo Fotka Johanna Pauly Fotka Ing. Zdeněk Zedníček Fotka Milan Jakobec Fotka Martin Tvarůžek Fotka Lenka Horáčková Fotka Jan Filák Fotka Prof. PhDr. Jan Keller, CSc. Fotka Bc. Liliana Berezkinová Fotka Václav Jungwirt Fotka Mario Caetano Fotka Adam Janek Fotka Miroslav Hošek Fotka Petr Kvapil Fotka Viktor Korček Fotka prof. MUDr. Eva Syková, Ph.D., DrSc., FCMA Fotka Ing. Jan Kopecký, CSc. Fotka Ing. Oldřich Obermaier Fotka Ing. Jiří Petrák Fotka Chantal Poullain Fotka Martin Ehrenberger Fotka Ing. Rudolf Hykl, MPP Fotka Ing. Jan Houdek, Ph.D. Fotka Mgr. Michaela Božková Fotka Jiří Kuliš Fotka Prof. Hermann Simon Fotka Ing. Hana Pavlištová Fotka Jana Chvalkovská Fotka RNDr. Jitka Kunčarová Fotka Boris Láník Fotka Tomáš Jan Podivínský Fotka MgA., Mgr. Jan Čtvrtník Fotka Ing. Jana Švábenská Fotka Roger Tooze Fotka Ing. Jan Filák Fotka Karel Machotka Fotka Doc. Ing. Václav Petříček, CSc. Fotka Jana a Marek Nesázalovi Fotka Marek Novák Fotka Vladimír Zábrodský Fotka Zuzana Pittnerová Fotka Vladimír Zábrodský Fotka Marie Košťálová Fotka Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA Fotka Milan Ráž Fotka Barbora Hartmannová Fotka Jaroslav Veselý Fotka Jitka Haubová Fotka Ing. Jaromír Kříž Fotka Michal Rajchl Fotka Michal Kozar Fotka Hermann Simon Fotka Pavla Břečková Fotka Sylva Daníčková Fotka Ivana Bozděchová Fotka Renata Zeithammerová Fotka Jan Vejmelka Fotka Petr Zelík Fotka Karel Havlíček Fotka Ing. Vladimír Remek Fotka Jarmila Janurová Fotka Libor Musil Fotka Mårten Runow Fotka Libor Sedláček Fotka Zuzana Daušová Fotka Martin Tlapa Fotka Daniel Urban Fotka Vladimír Bärtl Fotka RNDr. Hana Pokorná Fotka Ing. Jiří Kopic Fotka Dr. Ing. Ladislav Vaculík Fotka Jan Krčmář Fotka Jaroslav Doleček Fotka Naděžda Petrů Fotka MUDr. Stanislava Bannasová-Svojsíková Fotka Antonín Vomáčka Fotka Jaroslav M. Kašparů Fotka Pavel Říha Fotka Ing. Lumír Al-Dabagh Fotka Eva Svobodová Fotka Ing. Jiří Belinger Fotka Jiří Jirásek Fotka Lukáš Nezdařil Fotka Lucie Spáčilová Fotka Doc. MVDr. Ladislav Steinhauser, CSc. Fotka Petr Rožek Fotka Jiří Adam Fotka Helena Kohoutová Fotka Šárka Ponroy Vamberová Fotka Sylvie Daníčková
  Fotka Mårten Runow
  Časopis AGE MANAGEMENT dělá dobrou službu

  Mårten Runow

  „Velmi mě těší, že existuje periodikum jako AGE MANAGEMENT a že má spoustu čtenářů. V dnešní době je naprosto zásadní, aby firmy chápaly, že úspěšný způsob hodnocení produktivity a dovedností potenciálního zaměstnance nespočívá v posuzování, kolik je danému člověku let, ale jak je efektivní a jaký je jeho přínos pro danou organizaci. Velmi oceňuji, že vedení magazínu AGE MANAGEMENT věnuje těmto otázkám náležitou… více

  Fotka Prof. PhDr. Jan Keller, CSc.
  AGE MANAGEMENT prohlubuje mezigenerační dialog.

  Prof. PhDr. Jan Keller, CSc.

  „Generační úhel pohledu hraje v posledních letech v sociologii stále výraznější úlohu. Řada věcí a problémů, které se nedařilo objasnit tradičními přístupy, se objevuje v novém světle, jestliže na ně pohlédneme právě z hlediska věkových skupin. Francouzský sociolog Louis Chauvel prokázal v knize nazvané Osud generací, nakolik jsou mnohé dnešní klíčové problémy svázány právě s příslušností k určité věkové kohortě.… více

  Fotka Prof. PhDr. Jan Keller, CSc.
  Význam TRADE NEWS vidím v tom, že oslovuje střední vrstvy.

  Prof. PhDr. Jan Keller, CSc.

  „V posledních letech jsem publikoval tři knihy zabývající se problematikou středních vrstev. Domnívám se totiž, že právě zde leží klíč k hledání řešení mnoha dnešních problémů. Je historickým faktem, že vždy, když bylo drobné a střední podnikání ohroženo, ať již zásahy politickými, či ekonomickými krizemi, mělo to fatální následky pro celou společnost. Střední vrstvy navíc zabraňují ostré polarizaci, která by… více